Rozwód krok po kroku

Według statystyk, z roku na rok coraz większa liczba związków małżeńskich ma swój finał na sali sądowej. Decyzja o ostatecznym zakończeniu formalnego związku to dopiero pierwszy krok na drodze do nowego życia. Zanim sąd wyda wyrok, na mocy którego małżeństwo będzie już przeszłością, konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanej procedury. Co należy zrobić, aby otrzymać rozwód? Sprawdź!

Przede wszystkim: pozew

Pierwszym etapem postepowania rozwodowego jest sporządzenie wniosku rozwodowego przez jednego z małżonków. Aby wniosek został zaakceptowany przez sąd, musi spełniać szereg wymogów formalnych. Poprawne napisanie dokumentu znacząco ułatwiają dostępne w sieci wzory. Co ważne, już w momencie sporządzania pisma należy określić, czy winą za rozpad małżeństwa obarczamy drugą stronę, czy decydujemy się na rozwód bez orzekania o winie. W piśmie powinny zostać uwzględnione informacje takie jak szczegółowe dane małżonków, data sporządzenia pisma i adres sądu, do którego składany jest wniosek, szczegółowe uzasadnienie decyzji. Osoba składająca wniosek powinna również zająć stanowisko w sprawie władzy rodzicielskiej nad  dziećmi i  wysokości alimentów. Do pozwu rozwodowego powinny zostać dodane załączniki, takie jak akt małżeństwa, zaświadczenie o zarobkach, akty urodzenia dzieci.

Gdzie skierować wniosek?

Pismo powinno zostać złożone do najbliższego miejscu zamieszkania sądu okręgowego. Przed upływem 2 tygodni urząd wysyła drugiej stronie odpis pisma, a powód otrzymuje pisemną odpowiedź sądu. Po ustosunkowaniu się osoby pozwanej do pisma sąd ustala termin pierwszej rozprawy. Na stronie adwokat-katowice.info.pl/sprawy-rodzinneznajdziesz więcej praktycznych informacji.