Home / Biznes / Pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej

Pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej

Władzą rodzicielską określa się prawa i obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka. Zazwyczaj jest ona w rękach obojga rodziców. Nierzadko zdarza się jednak, że jeden z małżonków czy partnerów stara się o przejęcie wyłącznego prawa do opieki nad dzieckiem. W jakich sytuacjach można starać się o pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej? Sprawdź!

Kiedy rodzic może być pozbawiony swoich praw?

Przesłanką do pozbawienia jednego z rodziców władzy mogą stać się: niemożność opieki nad dzieckiem na skutek wystąpienia trwałej przeszkody (na przykład zaginięcie rodzica, jego kalectwo, odbywanie kary w więzieniu), nadużywanie władzy rodzicielskiej (przemoc, również seksualna, zmuszanie do ciężkiej pracy), rażące zaniedbywanie obowiązków względem małoletniego.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może złożyć do sądu rejonowego zarówno jeden z rodziców, jak i rodzic zastępczy, członek rodziny, prokurator oraz szkoła, do której uczęszcza dziecko. Wniosek rozpatrywany jest w trybie nieprocesowym. Postępowanie może zostać wszczęte również z urzędu (czyli samodzielnie przez sąd, bez wpłynięcia jakiegokolwiek wniosku).

Wątpliwości? Zaufaj ekspertom

Pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej nad małoletnim ma daleko idące konsekwencje wpływające przede wszystkim na losy dziecka. Ważne jest, aby osoba składająca taki wniosek kierowała się wyłącznie dobrem dziecka, nie osobistą niechęcią do partnera. Jeśli wahasz się, czy uczynienie siebie jedynym pełnoprawnym opiekunem jest najkorzystniejszym dla syna czy córki rozwiązaniem, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Ekspert biegły w prawie rodzinnym udzieli Ci fachowych porad oraz pomoże jak najbardziej bezboleśnie przejść przez cały proces. Więcej praktycznych informacji znajdziesz na stronie adwokat-katowice.info.pl.

Check Also

Jak kupić mieszkanie, żeby nie żałować

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych inwestycji w naszym życiu. Dlatego też tak ważne jest …

https://aahasc.org/co-zabrac-na-zimowisko/ https://eidola.org/inwentaryzacja-srodkow-trwalych-wybierz-najlepszy-program-dla-siebie/ https://imerp.pl/co-musimy-wiedziec-o-ubezpieczeniu-pojazdu/